Każda osoba, która decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej musi mieć świadomość, że będzie potrzebowała środków na realizację swoich planów i rozwój biznesu. Możemy oczywiście przeznaczać na ten cel własny zgromadzony kapitał. Zdarza się jednak, że nie zawsze jest on wystarczający.

Wówczas należy podjąć decyzję co do wyboru źródeł finansowania bieżącej działalności. Sprawdźmy więc jakie możliwości mają przedsiębiorcy.

Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania

Każdy przedsiębiorca może finansować działalność bieżącą swojej firmy na dwa sposoby. Pierwszy z nich to wewnętrzne źródła finansowania. To metody, które opierają się na korzystaniu z własnych zasobów, możliwości odliczeń od podatku, sprzedaży aktywów, odpisów amortyzacyjnych oraz faktoringu (czyli sprzedaży wystawionych faktur i wierzytelności innemu podmiotowi, co zapewnia firmie płynność finansową).

Czasem jednak zdarza się, że wewnętrzne źródła finansowania nie wystarczają i trzeba skorzystać z pomocy zewnętrznych firm i instytucji. Zakres zewnętrznych źródeł finansowania bieżącej działalności jest naprawdę szeroki. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze rozwiązania.

Kredyty bankowe

Jednym z najczęściej wykorzystywanych przez firmy rodzajem zewnętrznego finansowania są kredyty bankowe. Ich zaletą jest dostępność oraz możliwość pozyskania dużych środków na realizację danych celów. Kredyt to umowa między przedsiębiorcą, a bankiem. Bank przekazuje kredytobiorcy określoną na umowie kwotę, którą musi on zwrócić wraz z odsetkami. Na kredyt bankowy mogą liczyć zarówno duże, jak i małe przedsiębiorstwa, choć spora część banków nie udziela kredytów firmom, które dopiero zaczęły swoją działalność.

Kredyt kupiecki

To bardzo popularne źródło zewnętrznego finansowania, które opiera się na przedłużonym terminie płatności za towary lub usługi, które nabywamy jako firma. Nie wymaga specjalnej formy prawnej (wystarczy określić termin płatności na fakturze). Z tego względu jest to idealne rozwiązanie dla firm małych, rozpoczynających swoją działalność oraz tych, które posiadają niską zdolność kredytową.

Leasing

Przedsiębiorca, który chce kupić do swojej firmy sprzęt, urządzenia lub samochody może zdecydować się na ich zakup z własnych środków. Może jednak również skorzystać z kolejnej formy finansowania zewnętrznego jaką jest leasing. Mówiąc najprościej, jest to rozwiązanie, które opiera się na przekazaniu na określony okres danych dóbr (sprzętu elektronicznego, aut, maszyn) przez leasingodawcę. Leasingobiorca (w tym przypadku firma) zobowiązuje się zaś do uiszczania określonych w umowie opłat za ich użytkowanie.

Dotacje

Firmy, które dopiero rozpoczynają swoją działalność lub chcą się rozwijać i np. zwiększać zatrudnienie, mogą korzystać z licznych form wsparcia oferowanych przez państwo oraz Unię Europejską. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć dotacje na rozwój biznesu, które oferuje przedsiębiorcom Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny. 

Sprzedaż akcji i udziałów

Duże firmy o ugruntowanej pozycji, które dobrze radzą sobie na rynku, również potrzebują środków na nowe inwestycje. W takim przypadku może zdecydować się na sprzedaż akcji swojej firmy. Nabywcy akcji stają się wspólnikami, co oznacza, że mają wpływ na to, co dzieje się w firmie (proporcjonalny do ilości akcji) oraz są upoważnieni do udziału w zyskach przedsiębiorstwa.

Biuro Prasowe Open Finance

https://www.open.pl/blog/jakie-sa-zrodla-finansowania-dzialalnosci-biezacej.html  /